Quản trị tài chính dành cho nhà lãnh đạo. – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

Quản trị tài chính dành cho nhà lãnh đạo.

  09/04/2020

           Quản trị tài chính (QTTC) doanh nghiệp (DN) chính là toàn bộ các hoạt động của DN nhằm thiết lập định chế. Trước hết, là các định chế tài chính nội bộ, tổ chức bộ máy quản trị và kiểm soát tài chính, khai thác và sử dụng tốt mọi nguồn tài lực từ bên trong và bên ngoài DN phục vụ cho sản xuất kinh doanh của DN với mục tiêu cơ bản là tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ tốt lợi ích hợp pháp của DN và các chủ thể liên quan.

Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo là lĩnh vực tối quan trọng và là một phần không thể tách rời trong quản trị doanh nghiệp. Đây cũng là nhiệm vụ không thể thiếu của đội ngũ lãnh đạoMặc dù rất am tường về thị trường và công nghệ, kỹ thuật, nhưng nếu chưa được trang bị kiến thức về kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo thì nhà điều hành, quản lý doanh nghiệp sẽ luôn phải đối diện với các vấn đề sống còn:

  • Làm sao để an tâm khi đặt bút ký báo cáo tài chính?
  • Làm sao để xây dựng và quản lý vốn lưu động tối ưu?
  • Hoạt động kế toán – tài chính doanh nghiệp đang gặp trở ngại nào?
  • Làm sao để kiểm soát bộ máy kế toán?

Và để giải quyết được những câu hỏi ấy, học viên có thể tham khảo học các chuyên đề chuyên sâu của chương trình MBM. Với module Quản trị Tài Chính dành cho nhà lãnh đạo được thiết kế nhằm trang bị cho những nhà lãnh đạo, điều hành, quản lý cấp trung – những người không chuyên về tài chính, kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu, các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong việc phân tích và đánh giá tình hình tài chính, quản trị chi phí hiệu quả.

Vậy, khi tham dự khóa học chuyên đề Quản trị Tài chính dành cho nhà lãnh đạo tại Viện quản trị và công nghệ FSB – Đại học FPT học viên sẽ được học những gì ?

Thứ nhất: Đối với kế toán Quản trị thì học viên sẽ nắm được các: Tổ chức bộ máy kế toán. Tài chính trong doanh nghệp hay những loại hình kế toán và sổ sách kế toán. Chính sách kế toán và tổ chức hoạt động kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – sản lượng – lợi nhuận và vận dụng trong ra quyết định điều hành. Từ đó học viên sẽ đánh giá được bức tranh tài chính doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo tài chính.

Thứ hai là: Tổng quan hệ thống báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Quản trị dòng tiền ngắn hạn và dài hạn, Quỹ vốn lưu động, Hoach định tài chính doanh nghiệp, Lập và kiểm soát ngân sách, Ước tính dòng tiền và thẩm định dự án đầu tư, nhận diện và kiểm soát rủi ro trong hoạt động tài chính doanh nghiệp

Do vậy, với diễn biến ở thời kỳ dịch bệnh đang diễn ra hoành hành như vậy thì các vị thủ lĩnh càng cần phải bổ sung kiến thức và trau dồi, luôn được cập nhật thường xuyên để rèn luyện những tri thức về dòng tài chính. Từ những khóa học chuyên sâu về quản trị Tài chính dành cho nhà lãnh đạo sẽ giúp cho thủ lĩnh quản lý được dòng tiền cũng giống như chi tiêu một cách khoa học, hợp lý và phù hợp với thời kỳ khó khăn này.

==>Đọc thêm: http://mbm.fsb.edu.vn/vi-sao-phai-cap-nhat-bo-sung-kien-thuc-quan-tri-nhan-su-trong-thoi-kinh-te-so/

Đăng ký khóa học