Quản trị Marketing Và bán Hàng trong kỷ nguyên số – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

Quản trị Marketing Và bán Hàng trong kỷ nguyên số

  18/03/2020

“Rất nhiều công ty không thể có được thành công một cách lâu dài. Vậy, những vị lãnh đạo CEO sẽ sai cơ bản ở đâu? Chính là ở chỗ họ thường không bắt kịp tương lai” – Larry Page CEO, Google, Inc.

Vai trò Marketing và bán hàng trong thời đại kỷ nguyên số.

Sự phát triển cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang đến cho doanh nghiệp nhiều thay đổi trong cách thức kinh doanh và hoạt động. Và góp lên những thành công trong sự nghiệp kinh doanh thì sẽ không thể thiếu một vai trò đặc biệt quan trọng đó là đội ngũ marketing và bán hàng. Chính nhờ có đội ngũ quản trị Marketing và bán hàng tốt thì doanh thu của công ty ngày càng tăng lên rất nhiều. Đó thể hiện sự sống còn của đơn vị.

Nhà Quản trị Marketing và bán hàng có đòi hỏi sự tinh tế không ?

Sự phát triển của cách mạng công nghệ số đòi hỏi cần thay đổi mô hình kinh doanh tương thích; khả năng thấu hiểu khách hàng; khả năng sáng tạo và đổi mới của doanh nghiệp; hoạt động truyền thông xã hội và xây dựng thương hiệu; khả năng xác định khách hàng mục tiêu trực tuyến; minh bạch giá cả; nguồn nhân lực chất lượng cao; khả năng tổ chức và năng lực của doanh nghiệp. Muốn bán hàng tốt, hiệu quả trước hết bạn phải là người hiểu được mong muốn nguyện vọng của khách hàng và nắm bắt tâm lý tốt, khi đó bạn mới có thể chốt được những đơn hàng thành công. Điều đó đòi hỏi bạn phải là một người rất tinh tế trong cách bán cũng như quá trình tư vấn.

==> Đọc thêm:

http://mbm.fsb.edu.vn/vi-sao-phai-cap-nhat-bo-sung-kien-thuc-quan-tri-nhan-su-trong-thoi-kinh-te-so/

Kinh doanh và tiếp thị thay đổi từng ngày, và dường như chưa bao giờ dừng lại. Marketing hiện tại đang phát triển đến thời kỳ kỷ nguyên số 4.0. Trong kỷ nguyên số, marketing cũng cần phải có những yếu tố mới, ứng dụng công nghệ số để hiệu quả hơn như: email marketing, mobile marketing, social network marketing… Khi sử dụng những công cụ này, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả của chương trình tiếp thị theo thời gian thực và nhanh chóng rút ra các biện pháp cải thiện hiệu quả.

Module Quản trị Marketing và bán hàng trong kỷ nguyên số 4.0 sẽ giúp cho những nhà marketing/ chủ doanh nghiệp thay đổi bản thân, thay đổi cách tư duy để chuyển biến theo vòng xoáy công nghệ này.

Mục tiêu đào tạo chuyên sâu về Module Quản trị Marketing và bán hàng trong kỷ nguyên số.

Chính nhờ sự nhu cầu được cập nhật những kiến thức mới nhất, phù hợp với thời đại hiện nay thì Viện Quản trị và công nghệ FSB – Đại học FPT đã cho ra đời những sản phẩm chuyên sâu về Quản trị Marketing và bán hàng trong kỷ nguyên số. Nhằm giúp người học hiểu được tổng thể thế nào là kỷ nguyên số, marketing trong thời kỳ này đang diễn ra như thế nào, thiết kế chiến lược Marketing tổng quát Truyền thông Marketing trong thời đại số kiến thức cần thiết để người học có thể áp dụng ngay vào công việc mà dẫn đến phát triển và thành công bền vững.

Để được tư vấn chi tiết, đăng ký tại đây:

Đăng ký khóa học