Lịch khai giảng MBM 4.0 – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

Lịch khai giảng MBM 4.0


CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

? Giảm 30% học phí cho nhóm đăng ký trên 10 người.

? Giảm 20% học phí cho nhóm đăng ký từ 5 đến 10 người.

? Giảm 10% học phí cho nhóm đăng ký từ 3 đến 5 người.

? Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký 1 người

 

LỊCH KHAI GIẢNG 

Khóa / Lớp Địa điểm học Ngày khai giảng Thời gian học
MD01 – Quản trị marketing và bán hàng thời hiện đại Hồ Chí Minh 28/03/2020 Thứ 7, Chủ nhật
Hà Nội 04/04/2020 Thứ 7, Chủ nhật
MD02 – Quản trị tài chính dành cho nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh 28/05/2020 Tối thứ 3,5,7
Hà Nội 01/06/2020 Tối thứ 2, 4, 6
MD03 – Quản trị nhân sự trong nền kinh tế số Hồ Chí Minh 01/07/2020 Tối thứ 2,4,6
Hà Nội 01/08/2020 Tối thứ 3,5,7
MD04 –  Quản trị kỹ thuật và công nghệ trong kỷ nguyên số Hồ Chí Minh 05/09/2020  Thứ 7, Chủ nhật
Hà Nội 03/10/2020 Thứ 7, Chủ nhật
MD06 – Nâng tầm lãnh đạo – Điều hành trong kỷ nguyên 4.0
Hồ Chí Minh 01/12/2020 Tối 3,5,7
Hà Nội 15/12/2020 Tối 3,5,7