HỘI NHẬP CÔNG NGHỆ – SÁNG TẠO CÁCH THỨC QUẢN TRỊ – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

HỘI NHẬP CÔNG NGHỆ – SÁNG TẠO CÁCH THỨC QUẢN TRỊ

  27/07/2020

Chúng ta đang sống trong thời kỳ hội nhập – thời kỳ mà công nghệ 4.0 gây tác động khá nhiều nền lên kinh tế của xã hội. Đây là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nó khác hoàn toàn với ba cuộc cách mạng công nghiệp trong quá khứ chỉ thay đổi cách thức hoạt động của ngành công nghiệp.

Technology in the hands of businessmen

Các doanh nghiệp cho rằng, muốn tồn tại và phát triển trong thời đại kỷ nguyên số bắt buộc doanh nghiệp phải thay đổi, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào lĩnh vực quản trị. Sự phát triển vượt bậc của công nghệ 4.0 tác động mạnh mẽ lên mọi lĩnh vực tạo nên sự sống còn của doanh nghiệp.

Trong thời đại này, bất kỳ doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, thuộc ngành nghề nào, từ thủ công cho đến số hoá thì việc chuyển đổi và áp dụng sáng tạo sẽ giúp doanh nghiệp bắt kịp xu thế phát triển của thị trường, đưa doanh nghiệp vượt mình với đối thủ.

Kỹ năng Quản Trị Kỹ Thuật Và Công Nghệ Trong Kỷ Nguyên Số là một phần không thể thiếu để làm cho quá trình sản xuất nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn. Đã là một CEO hay quản lý cấp trung thì đây là điều kiện cần và đủ và đó cũng chính là đòn bẩy để đẩy con thuyền doanh nghiệp tiến xa – tiến mạnh – tiến vững chắc……Và cũng là nhiệm vụ không thể thiếu của đội ngũ lãnh đạo trong doanh nghiệp.

Và để:

  • Thiết lập tư duy quản lý dự án.
  • Đẩy mạnh tiến đọ và ngân sách dự án.
  • Đổi mới sáng tạo trong điều hành thời 4.0.
  • Quản trị tốt quy trình vận hành doanh nghiệp.

Các học viên có thể tham khảo các chuyên đề chuyên sâu của chương trình MBM. Với module Quản Trị Kỹ Thuật Và Công Nghệ Trong Kỷ Nguyên Số được thiết kế nhằm trang bị cho nhà lãnh đạo, điều hành, quản lý cấp trung – những người không chuyên về Kỹ Thuật Và Công Nghệ Trong Kỷ Nguyên Số, kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu, các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong việc thiết lập tư duy đổi mới sáng tạo trong việc quản lý dự án.

Vậy, khi tham dự khóa học chuyên đề Quản Trị Kỹ Thuật Và Công Nghệ Trong Kỷ Nguyên Số dành cho nhà lãnh đạo tại Viện quản trị và công nghệ FSB – Đại học FPT học viên sẽ được học những gì ?

  1. Đối với Quản Trị Dự Án Theo Chuẩn PMI thì các học viên sẽ nắm được:
  • Tư duy dự án trong điều hành doanh nghiệp ( Tống quan dự án/ quản trị dự án, Đề xuất và đánh giá đê xuất dự án, Tổ chức quản lý dự án)
  • Quản lý tiến độ và ngân sách dự án hiệu quả ( Mối quan hệ đánh đổi giữa thời gian và ngân sách, Những công cụ và kỹ thuật quán lý tiến độ, ngân sách dự án).
  1. Đối với Quản Trị Công Nghệ Vận Hành thì các học viên sẽ nắm được:
  • Công nghê đổi mới sáng tạo trong điều hành doanh nghiệp thời 4.0 (Tổng quan về công nghệ và quản trị công nghệ trog thời đại số, Chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ, đánh giá công nghệ).
  • Quản lý quy trình vận hành (Phân tích và thiêt kế quy trình vận hành doanh nghiệp, Tư duy tinh gọn trong vận hành doanh nghiệp, Quản lý năng suất và chất lượng hoạt động).

Do vậy, với diễn biến phức tạp về dịch bệnh hiện nay. Ngay trong thời kỳ công nghệ 4.0 thì các cấp bậc quản trị càng cần phải bổ sung kiến thức và trau dồi, luôn được cập nhật thường xuyên để rèn luyện những tri thức về việc quản trị trong kỷ nguyên số. Từ những khóa học chuyên sâu về Quản Trị Kỹ Thuật Và Công Nghệ dành cho nhà lãnh đạo sẽ giúp cho nhà quản trị quản lý và vận hành được các dự án phù hợp với thời kỳ khó khăn này.

Trang chủ

Đăng ký khóa học