TS. NGUYỄN THÀNH TRUNG – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

TS. NGUYỄN THÀNH TRUNG

TS. NGUYỄN THÀNH TRUNG

– Tiến sỹ quản trị kinh doanh – Đại học Kỹ thuật Edision – Anh (2009).

– Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Tư vấn STT; đồng thời là thành viên của các hiệp hội kiểm toán trong nước và quốc tế.

– Giảng viên của Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT với các chuyên đề Kế toán quản trị, Tài chính doanh nghiệp,…

– Được đánh giá cao ở kiến thức thực tiễn phong phú, cách truyền đạt dễ hiểu.