TS. Nguyễn Mạnh Hùng – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

– Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Thái Hà Book; Nguyên là Phó giám đốc trung tâm Đề án và Chuyển giao công nghệ FPT; Là Uỷ viên BCH Trung ương hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam.

– Giảng viên của Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT với các chuyên đề như Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, Kỹ năng lãnh đạo, Marketing…

– Giảng cho nhiều Hiệp hội, công ty về quản trị kinh doanh.

– Được đánh giá cao ở phương pháp truyền đạt thú vị, cùng nhiều câu chuyện thú vị mang tính thực tiễn cao.