TS.Hoàng Trung Dũng – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

TS.Hoàng Trung Dũng

TS.Hoàng Trung Dũng

– Giảng viên Viện QTKD FSB,Chuyên gia tư vấn,Giảng viên cao cấp,diễn giả độc lập,Tổng Giám đốc Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman

– Tiến sỹ Luật Kinh tế  Đại học Tổng hợp Poitiers – Pháp (2009).

– Nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tasco.

– Chuyên gia tư vấn, giảng viên cao cấp, diễn giả độc lập cho nhiều đơn vị/tổ chức trong và ngoài nước.

– Giảng viên cao cấp của Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT với các chuyên đề như Quản trị chiến lược, Văn hóa doanh nghiệp, Quản trị nhân sự,…

– Được đánh giá cao ở phương pháp truyền đạt thu hút, với nhiều ví dụ thực tiễn trong chính các doanh nghiệp tại Việt Nam và thế giới.