TS. Hà Tuấn Anh – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

TS. Hà Tuấn Anh

TS. Hà Tuấn Anh

– Tiến sỹ Hệ thống thông tin – Swinburne University of Technology (Melbourne-Australia) (2003).

– Giám đốc Viện Nghiên Cứu Đào tạo Quản trị (RMIT); Nguyên là giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Công ty QMS Autralia Melbourne.

– Giảng viên của Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT với các chuyên đề như Thương mại điện tử, Hệ thông đảm bảo chất lượng…

– Chuyên gia giảng dạy, tư vấn cho nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

– Được đánh giá cao ở phương pháp truyền đạt hấp dẫn, thu hút cùng nhiều câu chuyện thú vị mang tính thực tiễn cao.