TS. ĐỖ TIẾN LONG – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

TS. ĐỖ TIẾN LONG

TS. ĐỖ TIẾN LONG

– Tiến sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Tarlac State – Philippines (2012)

– Giảng viên bộ môn Quản trị doanh nghiệp của Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT với các chuyên đề như Quản trị chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo, Quản trị nhân sự…

– Chuyên gia giảng dạy, tư vấn cho nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

– Được học viên đánh giá cao ở phương pháp truyền đạt hấp dẫn, thu hút cùng nhiều câu chuyện thú vị mang tính thực tiễn cao.