PGS.TS Nguyễn Văn Minh – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

PGS.TS Nguyễn Văn Minh

PGS.TS Nguyễn Văn Minh

– Tiến sỹ Đại học tổng hợp kỹ thuật Ariôn – Nga (1998); là Tiến sĩ Khoa học Đại học tổng hợp kỹ thuật Ariôn – Nga (2002) và được Nhà nước phong hàm Phó giáo sư.

– Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế – Trường Đại học Ngoại thương.

– Giảng viên cao cấp của Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT với các chuyên đề như Quản trị Nhân sự, Quản trị chất lượng, Quản trị hiệu suất,…

– Được học viên đánh giá cao ở phương pháp truyền đạt thu hút, sâu sắc và dễ thực hành.