GV. Bùi Trọng Giao – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

GV. Bùi Trọng Giao

GV. Bùi Trọng Giao

Ths.Bùi Trọng Giao:Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nguồn Sống Trẻ,Chủ tịch và CEO của CML Training Group;Giám đốc Đào tạo của Tập đoàn Enchoices Hoa Kỳ.Giảng viên cơ hữu của LHQ,Liên minh HTX Thụy Điển;Chuyên gia Huấn luyện cấp cao của ARTI Việt Nam.