Doanh nhân Hoàng Minh Châu – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

Doanh nhân Hoàng Minh Châu

Doanh nhân Hoàng Minh Châu

Doanh nhân Hoàng Minh Châu: Cố vấn cao cấp của Tập đoàn FPT, Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT FPT, Phó Tổng giám đốc Công ty FPT