Chuyên gia. Lê Phụng Hào – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

Chuyên gia. Lê Phụng Hào

Chuyên gia. Lê Phụng Hào

GV.Lê Phụng Hào:Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên(Biti’s);Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh Đô,Thành viên HĐQT Tập đoàn Hoa Sen;Trưởng Ban Tổ Chức chuỗi sự kiện Nick Vujic đến Việt nam(5/2013).Hiện ông là Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam.