Chuyên gia Đinh Tiên Minh – MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

Chuyên gia Đinh Tiên Minh

Chuyên gia Đinh Tiên Minh

Chuyên gia.Đinh Tiên Minh:Chuyên gia tư vấn Marketing và Sales cho các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ;Giám sát Bán hàng khu vực miền Nam,Tập đoàn Legrand-Cộng Hoà Pháp