MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

TOP 3 TRƯỜNG KINH DOANH

4 CAMPUS TOÀN QUỐC

5 SAO VỀ GIẢNG DẠY

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH MBM 4.0

MBM 4.0 là bộ chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh chia nhỏ dựa theo
chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)  được xây dựng và phát triển bởi
Viện quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT – Tổ chức đi đầu trong đào tạo quản
trị ứng dụng tại Việt Nam.

Chương trình cung cấp hệ thống kiến thức hiện đại và cập nhật được ứng dụng
thành công tại những tổ chức hàng đầu thế giới cùng phương pháp giảng dạy
khơi gợi tính tư duy và chủ động theo học thuyết kiến tạo của người Do Thái.
Được thiết kế theo hướng Module hóa từng khối kiến thức thuộc các lĩnh vực
quản trị trong doanh nghiệp nhằm cung cấp bộ kiến thức và công cụ quản trị
đầy đủ, toàn diện tới người học.

Người học được chủ động lựa chọn module cho khối kiến thức đang cần thiết với công việc của mình, người học cũng có thể lựa chọn thời gian học phù hợp với đặc điểm công việc và quỹ thời gian cá nhân, người học được tích lũy tín chỉ lấy bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Điều chưa từng có trong các chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh trên thị trường.


Lộ trình đào tạo

Nội dung khóa học

Modules 1: Quản trị Marketing và bán hàng thời hiện đại

(15 Buổi học + 02 Final Exam)

 • Quản trị Marketing trong kỷ nguyên số
 • Quản trị bán hàng
 • Hội thảo quản trị 1

Modules 2: Quản trị tài chính dành cho nhà lãnh đạo

(16 Buổi học + 01 Hội thảo quản trị + 02 Final Exam )

 • Kế toán quản trị
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hội thảo quản trị 2

Modules 3: Quản trị nhân sự trong nền kinh tế số

(15 Buổi học + 01 Thăm quan doanh nghiệp + 02 Final Exam )

 • Kinh tế trong hội nhập toàn cầu
 • Quản trị tổ chức & nhân sự
 • Hội thảo quản trị 3

Modules 4: Quản trị kỹ thuật và công nghệ trong kỷ nguyên số

(15 Buổi học + 01 Thăm quan doanh nghiệp + 03 Final Exam )

 • Quản trị dự án theo chuẩn PMI
 • Quản trị công nghệ và vận hành
 • Hội thảo quản trị 4

Modules 5: Chiến lược thời hội nhập cho nhà lãnh đạo

(12 Buổi học + 01 Guest Speaker + 01 Thăm quan doanh nghiệp + 01 Hội thảo quản trị + 03 Final Exam)

 • Quản trị chiến lược
 • Mua bán và sáp nhập
 • Hội thảo quản trị 5

Modules 6: Nâng tầm lãnh đạo - điều hành trong kỷ nguyên 4.0

(12 Buổi học + 01 Guest Speaker + 01 Hội thảo quản trị + 03 Final Exam)

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo trong tổ chức
 • Đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
 • Hội thảo quản trị 6

Modules 7: Module tốt nghiệp

(24 buổi)

 • Hội thảo quản trị (quy đổi từ các Module trên)
 • Phương pháp luận nghiên cứu
 • Triết học
 • Luận văn

Điểm khác biệt

Điểm lợi so với các chương trình thạc sỹ truyền thống

 • Với mỗi module theo từng lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, học viên có thể chủ động ưu tiên lựa chọn kiến thức đang cần thiết để vận dụng ngay trong công tác quản trị.
 • Học phí được chia nhỏ nộp làm nhiều đợt, thời gian hoàn thành 1 module không quá dài nên thuận lợi cho học viên tập trung học tập và không bị ảnh hưởng tới thời gian cho công việc và gia đình.
 • Không xét bằng cấp đầu vào vẫn có thể có được tri thức MBA, đặc biệt là vốn kiến thức chuyên sâu và mang tính ứng dụng cao
 • Áp dụng khung chương trình từ MBA truyền thống nhưng MBM 4.0 còn cải thiện và chắt lọc những nội dung thực tiễn để cung cấp cho học viên kiến thức thực tế và cập nhật trong thời đại 4.0.

Điểm lợi so với các chương trình ngắn hạn

 • Học viên được tích lũy tín chỉ để quy đổi nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) – điều chưa từng có trong các chương trình đào tạo ngắn hạn trên thị trường.
 • Tín chỉ và bảng điểm được bảo toàn.
 • Học theo modules với lượng kiến thức chuyên sâu và mang đậm tính ứng dụng thực hành.

Chứng nhận hoàn thành Module

Sau khi hoàn thành mỗi Module, người học được cấp chứng nhận hoàn thành và công nhận số tín chỉ tích lũy cho Module đó; lượng tín chỉ tích lũy này có giá trị quy đổi tương đương với các môn học thuộc chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của FSB, là căn cứ để FSB đề nghị xét và cấp bằng Thạc sĩ.

Cấp bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh được cấp cho người học khi người học thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Đủ điều kiện hồ sơ đầu vào chương trình Thạc sĩ
2. Hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức của FSB nếu bằng đại học khác chuyên ngành QTKD
3. Đạt trong kỳ thi tuyển sinh đầu vào thạc sĩ tại FSB
4. Tích lủy đủ số tín chỉ theo quy định của BGDĐT trong từng thời kỳ
5. Đủ điều kiện tiếng anh đầu ra theo quy định.

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG