MBM4.0 – Quản trị Kinh doanh theo Module

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

TOP 3 TRƯỜNG KINH DOANH

4 CAMPUS TOÀN QUỐC

5 SAO VỀ GIẢNG DẠY

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH MBM 4.0

MBM 4.0 là Khóa đào tạo Quản trị kinh doanh chuyên sâu và chia nhỏ dựa theo chuẩn Khung chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) – được xây dựng và phát triển bởi Viện quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT – Tổ chức đi đầu trong đào tạo quản trị ứng dụng tại Việt Nam.

Chương trình cung cấp hệ thống kiến thức hiện đại và cập nhật, có tính ứng dụng cao và đã thành công tại nhiều Doanh nghiệp cùng phương pháp giảng dạy khơi gợi tính tư duy chủ động theo học thuyết kiến tạo của người Do Thái. Được thiết kế theo hướng Module hóa từng khối kiến thức thuộc các lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp nhằm cung cấp bộ kiến thức và công cụ quản trị đầy đủ, toàn diện tới người học.

Người học được chủ động lựa chọn module Khối kiến thức đang thực sự cần thiết với công việc của mình, người học cũng có thể lựa chọn thời gian học phù hợp với đặc điểm công việc và quỹ thời gian cá nhân của mình.


Lộ trình đào tạo

Nội dung khóa học

Modules 1: Quản trị Marketing và bán hàng thời hiện đại

(15 Buổi học + 02 Final Exam)

 • Quản trị Marketing trong kỷ nguyên số
 • Quản trị bán hàng
 • Hội thảo quản trị 1

Modules 2: Quản trị tài chính dành cho nhà lãnh đạo

(16 Buổi học + 01 Hội thảo quản trị + 02 Final Exam )

 • Kế toán quản trị
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hội thảo quản trị 2

Modules 3: Quản trị nhân sự trong nền kinh tế số

(15 Buổi học + 02 Final Exam )

 • Kinh tế trong hội nhập toàn cầu
 • Quản trị tổ chức & nhân sự
 • Hội thảo quản trị 3

Modules 4: Quản trị kỹ thuật và công nghệ trong kỷ nguyên số

(15 Buổi học + 01 Thăm quan doanh nghiệp + 03 Final Exam )

 • Quản trị dự án theo chuẩn PMI
 • Quản trị công nghệ và vận hành
 • Hội thảo quản trị 4

Modules 5: Chiến lược thời hội nhập cho nhà lãnh đạo

(12 Buổi học + 01 Guest Speaker + 01 Thăm quan doanh nghiệp + 01 Hội thảo quản trị + 03 Final Exam)

 • Quản trị chiến lược
 • Mua bán và sáp nhập
 • Hội thảo quản trị 5

Modules 6: Nâng tầm lãnh đạo - điều hành trong kỷ nguyên 4.0

(12 Buổi học + 01 Guest Speaker + 01 Hội thảo quản trị + 03 Final Exam)

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo trong tổ chức
 • Đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
 • Hội thảo quản trị 6

Điểm khác biệt

ĐIỂM LỢI SO VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH DÀI HẠN

 • Mỗi module theo từng lĩnh vực quản trị doanh nghiệp chuyên sâu, học viên được chủ động, ưu tiên lựa chọn kiến thức cấp thiết nhất để vận dụng ngay trong điều hành quản trị.
 • Học phí được chia nhỏ nộp làm nhiều đợt, thời gian hoàn thành 1 module không quá dài nên thuận lợi cho học viên tập trung học tập và không bị ảnh hưởng tới thời gian cho công việc và gia đình.
 • Cơ hội để học viên có được tri thức trọn vẹn theo khung chương trình MBA - vốn kiến thức chuyên sâu và mang tính ứng dụng cao.
 • Áp dụng từ khung chương trình MBA truyền thống, cùng sự cải thiện và chắt lọc những nội dung quan trọng nhất, giúp cung cấp cho học viên kiến thức thực tế và cập nhật trong nền kinh tế số (4.0).

ĐIỂM LỢI SO VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN

 • Học viên được nhận bảng điểm và tín chỉ của chương trình MBM và đăng ký học MBA dài hạn khi đủ điều kiện học.
 • Tín chỉ và bảng điểm được bảo toàn.
 • Học theo modules với lượng kiến thức chuyên sâu và có định hướng thực chiến cao nhất trong các chương trình đào tạo hiện nay.

Chứng nhận hoàn thành Module

Sau khi hoàn thành mỗi Module, người học được cấp chứng nhận hoàn thành và công nhận bảng điểm cho từng Module

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Người học tham gia khóa học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh khi thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Đủ điều kiện hồ sơ đầu vào chương trình Thạc sĩ trong từng thời kỳ
2. Hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức của FSB theo qui định tùy với các ngành học Đại học
3. Đạt đỗ kỳ thi tuyển sinh đầu vào Thạc sĩ tại FSB
4. Học và tích lũy đủ tổng số tín chỉ theo quy định của BGDĐT trong từng thời kỳ
5. Đủ điều kiện Tiếng Anh đầu ra theo quy định.

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG